אורית של רפאל

מטבעות

שבעה מטבעות

שבעה מטבעות  קלף של אכזבה ממציאות החיים, הפער בין הרצונות להתגשמותם הן בעולם פיזי והן בעולם הרוחני גורם לאדם אכזבה. אדם נמצא במצב בו אומנם חייו מסודרים אך העבר צף ועולה והוא חש בצורך לתקן את שהיה על מנת לזכות בעתיד טוב יותר. ההתפקחות בקלף זה היא אותה הבנה שללא תיקון שלללא התאמתות עם בעיות עבר, לא ניתן להתקדם רוחנית, לא ניתן להתפתח.

הסמלים בקלף עמידתו של הגנן מסמלת אכזבה, הוא השקיע עבודה וזמן ובכל זאת הגפן חרבה. הגפן מסמלת מחשבה או מחשבות שממלאות את האדם וגורמות לו לרצון להתאמת עם המצב אליו הוא הגיע. כותנתו של הגנן צבעה כתום צבע המסמל את היכולת  ליצור איזון בין הגוף הפיסי לגוף הרוחני זהו צבע המשחרר מחשבות ורגשות. ההרים באופק מסמלים מכשולים שאמנם הם מרוחקים אך על האדם להתגבר עליהם על מנת להתקדם בהתפתחות הרוחנית. הנגיעות בתכלת הקיימות בקלף מביאות אופטימיות, תקוה ואת הסיכוי להצלחה.

מיתולוגיה דדלוס שבונה את הליברינט כלוא באי כרתים הן בגלל שהמלך מינוס אינו מאפשר לו לעזוב והן בגלל פשעו. הקלף הוא קלף של אכזבה אומנם המצב הכלכלי המעמד המקצועי וההערכה לה זכה דדלוס השתפרו אך התחושה היא שהוא חייב לשלם על מעשי העבר. דדלוס נמצא בנקודה שבה עליו להחליט האם לקחת סיכון וליצור שינוי גם אם עליו לשלם על מעשיו או להשאר במקום לא נכון לו.

בקריאה בעוד שקלפי השש הם קלפים של השגים, הצלחה, הרמוניה ושלמות בעולם החומר. קלפי השבע מייצגים את הרוח המעבר בין החומר לרוח מחוייב מציאות של התפתחות רוחנית. ביסוס החומר מאפשר להתמודד עם הרוח והאתגרים שלה. קלפים שמייצגים שינוי תפיסה, יכולת ראיה של שני צידי המטבע. קיימת אכזבה אך גם קיים הרצון ליצור שינוי לשלם את המחיר הנדרש ולהגיע להתפתחות רוחנית.

בנושא זוגיות ראיה מפוקחת של המצב הזוגי בין אם העדר זוגיות ובין אם זוגיות קיימת. אכזבה מהקיים ומוכנות להתמודד עם אתגרים על מנת ליצור שינוי.

בנושא קריירה ראיה מפוקחת של המצב התעסוקתי בין אם העדר תעסוקה ובין אם תעסוקה קיימת. אכזבה מהקיים ומוכנות להתמודד עם אתגרים על מנת ליצור שינוי.

בנושא כספים אכזבה ממצב כספי, אכזבה מהיכולות להתמודד עם המצב הכספי, אכזבה מהתשואות.

לייעוץ טלפוני 012-409-06720020 שלוחה 33
לתיאום פגישה אישית ו/או להתכתבות איתי