אורית של רפאל

מטבעות

אס המטבעות

אס המטבעות מיוצג על ידי יסוד האדמה שמייצג את צרכיו של האדם. יסוד יציב, פשוט,  שקט האדם המיוצג על ידי יסוד זה יהיה צנוע, שקול והגיוני  סבלן בעל שקט נפשי בעל ביטחון עצמי. אס המטבעות ממשיך את הרצון שהתעורר באס המטות. הוא מקדם תהליכים מתוך התמדה ורצון ליציבות.  קלף של עשיה. פרץ האנרגיה שהיה באס המטות יהפוך לביצוע מחושב. קלף של שפע חומרי. אס המטבעות מייצג התפתחות בתחום המשפחה העבודה, הוא מייצג חשיבה חומרית כלכלית.

הסמלים בקלף היד  שהמטבע מונח בה ולא לפות בה מסמלת שהמטבע הוא רווח על עשיה ולא כסף. הגן הפורח מסמל עושר והצלחה. מטבע הזהב מסמל את החומר שמומש דרך האור האלוהי.  הפנטגרם מסמל את הרוח שהתממשה בחומר, את הרעיון שמומש בעולם הפיזי.

מיתולוגיה מיוצג על ידי סיפורו של דיאידלוס ואיקרוס

בקריאה אס מסמל התחלה חדשה, הזדמנות, הצלחה, שפע, אמון. שינוי בין אם בתוך תהליך קיים ובין אם שינוי של תהליך והתחלה של תהליך חדש, את היסוד שהוא מייצג בעולם הרוח הוא מממש בעולם החומר . התשובה תמיד חיובית.

בנושא זוגיות רומן המבוסס על החלטה כלכלית, רומן שהתפתח ומממש את עצמו על ידי ביסוס הקשר.

בנושא קריירה הקלף מתאר ביסוס עסקי, ביסוס של תפקיד במקום העבודה, רצון להשקיע על מנת להיות מתוגמל.

בנושא כספים השקעות בתחומים שונים, בעיקר נדלן מאחר והקלף מחובר ליסוד האדמה.

לייעוץ טלפוני 012-409-06720020 שלוחה 33
לתיאום פגישה אישית ו/או להתכתבות איתי